blog.christoffer.online
Hi, my name is Christoffer and I am an Internet addict.

Mitt svar från Skatteverket rörande beskattning av crowdfunding (exempelvis Kickstarter eller Indiegogo) projekt

2014-01-13 23:46

Please note that this whole blog entry is in Swedish.

Då jag bedriver en enskild firma blev jag nyfiken på hur beskattningen (det vill säga hur mycket skatt min firma skulle vara tvungen att betala in till den svenska staten) fungerade om man lyckades få någon typ av inkomst via en crowdfunding (eller Gräsrotsfinansiering, som det så fint heter på svenska) tjänst. Tjänster som exempelvis Kickstarter (vilket är inte möjligt då krävs att man är medborgare i antingen USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Nya Zeeland), Indiegogo (vilket är mer realistisk då tjänsten är både väldig populär och fungerar för svenska medborgare) och den svenska tjänsten FundedByMe.

Jag letade länge på nätet efter artiklar rörande detta. Jag hittade hittade en del forum där folk diskuterade vilka regler som (kanske) gällde rörande beskattningen. Allting är självklart spekulationer och det är sällan man kan lita på saker man kan läsa på forum. Därför valde jag att (som man alltid bör göra) fråga källan direkt, dvs Skatteverket.

Men först min disclaimer

Notera dock (och som du kan läsa från Skatteverkets svar) så finns det inget enkelt svar - inte ens rätt svar, utan beskattningen sker fall för fall beroende på den specifika situationen. Svaret från Skatteverket kan även tolkas på olika sätt beroende på olika situationer.

Anledningen varför jag skriver detta blogg-inlägg och klistrar in svaret från Skatteverket är inte för att säga att detta är hur beskattningen fungerar för ett crowdfunding projekt, utan för att hjälpa andra som söker information om detta på nätet. Att ge dom mer information hur mitt svar specifika svar från Skatteverket var.

Du ska inte, av någon anledning som helst, ta till dig den informationen som fakta hur det fungerar. Om du vill veta hur beskattningen skulle ske för just ditt specifika fall, så rekommenderar jag att du kontaktar Skatteverket. Det är bara dom som kan ge dig det mest sanningsenliga svaret för ditt specifika fall! :-)

Min fråga till Skatteverket

Detta är emailet jag skickade till Skatteverket:

Hallå!

Jag har en enkel fråga / fundering, jag tycks inte hitta ett svar på via Google, berörande beskattning av kapital man får via en crowdfunding tjänst.

Anta att jag bedriver en enskild firma, och jag lyckas genomföra ett crowdfunding projekt (till exempelvis via tjänsten Indiegogo), och lyckas samla ihop 100,000 SEK.

Då jag vill ta ut detta kapital från tjänsten Indiegogo, och överföra det till min enskilda firma, misstänker jag att måste beskatta detta.

Fråga 1) Hur mycket skulle jag beskatta då? Vilka skatteregler är det som tillämpas?

Jag skulle vilja lära mig vilka regler det är, så att jag kan enkelt se hur mycket skatten skulle vara om summan var 10x mer, dvs 1,000,000 kronor istället.

Fråga 2) Dessa regler är mest ganska stor sannolikhet för enskilda firmor också. Om jag vore en privatperson, som genomförde ett crowdfunding projekt, hur skulle beskattningen ändras?

Som ni kan tyda, vill jag lära mig så mycket som möjligt rörande regler vid beskattning av crowdfunding projekt (som enskild firma och som privatperson).

Svaret från Skatteverket

Och här är svaret jag fick från Skatteverket:

Hej!

När det gäller den här typen av insamling av pengar för att utveckla ett projekt, s.k. crowdfunding, kan Skatteverket inte uttala sig generellt om skatteplikten, utan varje enskilt fall måste avgöras för sig. Flera faktorer kan inverka, såsom vilken typ av produkt eller projekt och vilken typ av ersättning finansiärerna får.

Först måste avgöras om bidraget är en gåva eller om någon form av motprestation kan anses utgå. Denna gränsdragning får som sagt göras från fall till fall, men i normalfallet kan man nog säga att någon form av "motprestation" erhålles. I de fall någon motprestation inte erhålles alls skulle bidraget kunna vara en gåva, medan till den del något erhålls, ex. en t-shirt, utgör det försäljning och därmed skattepliktigt. I de fall inte någonting erhålles eller bara en motprestation av mindre värde enligt, t.ex. t-shirt enligt ovan, kan ändå en motprestation anses utgå för resterande del, t.e.x. genom att man får tillgång till någonting i framtiden som man kan ha nytta av.

Även om någon direkt motprestation inte erhållits, så avser bidraget kanske ändå att täcka kostnader för att utveckla en produkt som bidragsgivarna har intresse av/kan använda sig av.

I det fall bidraget är skattepliktigt beror skatteplikten på mottagarens skattemässiga situation, d.v.s. om näringsverksamhet kan anses bedrivas sker beskattningen i inkomstslaget näring, annars i inkomstslaget tjänst. Här får omständigheter som om näringsverksamhet bedrivits tidigare eller fortfarande gör det, vinstsyfte och varaktighet beaktas.

En fullständig bedömning kan endast göras av behörigt skattekontor i samband med granskandet av deklarationen där samtliga omständigheter framgår.

Beskattning av vinst:

Om du bedriver näringsverksamhet som person är det en Enskild firma. I en enskild firma beskattas resultatet.

Resultatet är skillnaden mellan inkomster och utgifter i firman.

En enskild näringsidkare betalar alltid egenavgifter och skatt på det skattemässiga resultatet.

För att få fram det skattepliktiga resultatet från det bokförda resultatet görs ett avdrag på 25 % för de företagare som är över 26 år.

Är du under 26 år är avdraget 15 %.

Egenavgifterna är alltid 28,97 % ( 14,89 % för de under 26 år) på det skattepliktiga resultatet, oavsett summan.

Skatten är progressiv, dvs ju högre inkomst du har, ju större andel betalar du i skatt.

Här utgår man från årsinkomsten.

Exempel för dig som är över 26 år.

Årsresultat 100 000 kr, schablonavdrag 25 000 kr. Beskattningsbar inkomst 75 000 kr.

Egenavgifter 75 000 kr x 28,97 % = 21 727 kr

Skatt på 75 000 kr i skattetabell 33 = 8 076.

Summa skatt och egenavgifter på det bokförda resultatet 100 000 kr blir då 29 803 kr

Det här resultatet av skatteuträkningen förutsätter att du inte har några andra årsinkomster.

Årsresultat 1 000 000 kr, schablonavdrag 250 000 kr. Beskattningsbar inkomst 750 000 kr.

Egenavgifter på 750 000 kr 217 275 kr.

Skatt i tabell 33 420 000 ktr.

Summa skatt och egenavgifter för bokfört resultat på 1 000 000 kr blir då 637 725 kr.

Samma som ovan, resultatet av skatteuträkningen förutsätter att du inte har några andra årsinkomster.

Det är Skattetabeller för preliminär A-skatt 2014 du ska välja, sedan samlingstabeller för månadslön. Årsinkomst på 75 000kr innebär en genomsnittlig månadsinkomst på 6250kr. Då är skatten 673kr per månad, dvs 8 076kr på ett år.

Old comments from Disqus

Emma Öhrwall, Friday, April 3, 2015 8:49 PM

Tack för info ska luska vidare... Sverige känns väldigt efter när det gäller lagar och regler kring crowdfunding.. suck

Elrinth, Thursday, November 6, 2014 4:16 AM

Jag var på ett "starta företag intro" häromdagen och varken kvinnan på entreprenörcentrum eller mannen ifrån skatteverket visste hur crowdfunding fungerade gällande skatt.

Taskigt ifall man vill crowdfunda t.ex. ett spel och lyckas samla in 1 miljoner kr där varje pledger gett $15 eller 150 kr för att få en kopia av spelet. Som "köpare" ser man åhåå dom har samlat in 1 miljon kronor, det måste ju räcka till massor av utveckling där det i själva verket räcker till 1-2 anställda i ett år kanske, om ens det. Kickstarter tar 5% av totala beloppet, sedan tar dom ju 3% + kr3.00 av varje pledge också. Det krävs 6667 pledges för att uppnå 1 miljoner kr. 3% är 30000 kr, 3kr per transaktion är 6667*3 = 20001 kr. Så 50001 kr går direkt till kickstarter, +5% på 1 mille = ytterligare 50000 kr. Kickstarter tar alltså 100000 kr på en miljon. Ifall inget går missat här så får vi då 900000 kr in. Som skatteverket säkert ska ha 580 000 kr av ungefärligt räknat. 320 000 kr kvar. Sen för varje pledge på digitala kopian av spelet ska vi väl givetvis betala moms, det är 25% på varje kopia. Eller har jag missat något!?

Anders Larsson, Monday, January 13, 2014 2:17 PM

Det borde också vara stor skillnad på om det är Equity funding via tex FundedByMe eller om det är "förbokning/köp/tack för hjälpen" funding.